Bij verhindering tot het bijwonen van een les, kan bij hoge uitzondering een les ingehaald worden d.m.v. een bewijsvoering van ziekte of andere formaliteit mits een tijdige kennisgeving (24 uur vóór aanvang van betreffende les). Een verhindering tot het bijwonen van een les kunt u aangeven bij uw docent.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 6 van 8

Opmerkingen

0 opmerkingen